Obiective

ClimaGreen urmărește optimizarea condițiilor climatice pentru creșterea productivității unei sere situate în România prin optimizarea condițiilor climatice interioare, va proiecta integrarea furnizării sustenabile de energie prin intermediul unei pompe de căldură și va urmări stocarea sezonieră a energiei termice.

Obiectivele proiectului

Scopul general al proiectului ClimaGreen este de a demonstra eficiența integrării pompelor de căldură pentru creșterea productivității culturilor legumicole în sere. De asemenea, proiectul are ca obiectiv evaluarea modului prin care poate fi utilizată energia termică stocată în timpul verii pentru funcționarea serei în anotimpurile reci.

Obiectivele secundare ale proiectului sunt:

  • Proiectarea și achiziția componentelor prototipului ClimaGreen - un sistem pe bază de pompe de căldură
  • Modelarea și simularea funcționării sistemului
  • Instalarea prototipului ClimaGreen și conectarea la compartimentele serei de cercetare USAMV
  • Testarea performanțelor prototipului ClimaGreen
  • Demonstrarea funcționării prototipului în condiții de eficiență energetică, în mod sustenabil
  • Validarea controlului condițiilor climatice din compartimente și creșterea productivității culturii de tomate
  • Evaluarea potențialului de stocare sezonieră a energiei termice pentru serele din România

Sustenabilitate

În prezent, sera utilizează un sistem pe bază de combustibili fosili (gaz). Pe lângă îmbunătățirea controlului condițiilor climatice, instalarea sistemului de pompe de căldură va reduce și consumul de energie. ClimaGreen își propune să scadă consumul de combustibili fosili cu 50%, iar consumul de energie primară cu 30%. Această strategie de eficiență energetică va spori sustenabilitatea, oferind în același timp un sistem viabil din punct de vedere economic. Strategia este în concordanță cu Pactul verde european care urmărește realizarea neutralității climatice până în 2050. Mai mult, proiectul vizează obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD), precum ODD13 “acțiune climatică”, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; ODD3 “sănătate și bunăstare” pentru reducerea eliminării de particule potențial dăunătoare sau acizi;  ODD7 “energie curată și la prețuri accesibile” prin tranziția către utilizarea energiei regenerabile; ODD9 “industrie, inovație și infrastructură”, dar și ODD12 “consum și producție responsabile” prin utilizarea de tehnologii avansate și energie sustenabilă rezultată din acestea. Într-un sens mai larg, se poate afirma că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va aduce beneficii atât comunității locale, precum și la nivel global.

Transfer de cunoaștere

Proiectul ClimaGreen urmărește să asigure diseminarea rezultatelor deopotrivă cercetătorilor și fermierilor interesați. Studenții și fermierii vor avea posibilitatea să descopere beneficiile utilizării unui sistem pe bază de pompe de căldură. În final, rezultatele cercetării vor fi puse la dispoziția publicului larg într-o manieră non-tehnică prin diferite canale media (buletine informative, reviste și social media) în scopul conștientizării sociale în jurul provocării eficienței energetice.

Contact Obiective

Dorești să afli mai multe detalii ?

Contactează-ne

Sera de Cercetare QLab
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
Bd. Mărăști Nr. 59
București, Sector 1
România