ClimaGreen Cresterea productivitatii serei de cercetare printr-un
control climatic eficient din punct de vedere energetic
Afla mai multe
 • Cod proiect: RO-NO-2019-0420
 • Titlul proiectului (în română): Creșterea productivității serei de cercetare printr-un control climatic eficient din punct de vedere energetic
 • Titlul proiectului (în engleză): Energy-efficient climate control of a greenhouse for increased productivity
 • Valoare totală proiect: 5 995 584 lei
 • Valoare totală finanțare publică: 5 773 111,39 lei, din care 85% valoare finanțare publică Norway Grants și 15% valoare cofinanțare publică națională – UEFISCDI
 • Contribuție proprie (Gether SA): 262 472,61 lei
 • Perioadă de implementare: 01/01/2021 – 30/04/2024

Norway Grants logo

ClimaGreen este un proiect de cercetare multidisciplinar între Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București, institutul de cercetare SINTEF Energy Research din Trondheim (Norvegia) și IMM-ul Gether AS din Oslo (Norvegia).

 

 

“Proiect finanțat din fondurile Programului Cercetare asociat Granturilor Norvegiene (Norway Grants) 2014-2021 și administrat de UEFISCDI.”

Noutăți

Cu puțin timp în urmă a fost publicat episodul 4 din cea de-a 3-a serie a video podcast-ului ”Research in the spotlight” dedicat proiectul Norway Grants.

Ce sunt granturile norvegiene?

 • Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
 • Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.
 • Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.
 • Mai multe detalii despre granturile Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la https://www.eeagrants.ro/ sau www.norwaygrants.org.
 • România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, pentru cele trei perioade de finanțare.

Slogan Norway

Ce se finanțează?

În perioada 2018-2024 au fost finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:
– dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului
– energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
– dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
– sănătate publică
– cercetare
– patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
– justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
– afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
– educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
– dialog social și muncă decentă
– cetățenie activă – societate civilă
– mediu și schimbări climatice