Despre ClimaGreen

Scopul proiectului de cercetare multidisciplinar este controlul și optimizarea condițiilor de cultură a plantelor în seră, precum și minimizarea consumului de energie în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul ClimaGreen a efectuat instalarea și testarea unui prototip în cadrul serei de cercetare a USAMV București. Astfel, a fost testat și implementat un nou concept reprezentat de integrarea unor pompe de căldură în scopul diminuării consumului de energie convențională pentru asigurarea facilităților funcționale ale serei.

Obiectivul proiectului a fost creșterea productivității plantelor prin optimizarea condițiilor de mediu în seră pe durata întregului an. Mai mult, proiectul a contribuit la creșterea sustenabilității prin scăderea consumului energetic. În final, s-a realizat diseminarea pe scară largă a informațiilor obținute către potențiali utilizatori, respectiv studenți cercetători, fermieri, asociații profesionale și ministere de resort.

Proiectul ClimaGreen a contribuit la utilizarea eficientă din punct de vedere energetic a serei de cercetare, îmbunătățind totodată și productivitatea culturilor de legume și în general a plantelor în seră, în condițiile din România. A fost realizată creșterea eficienței energetice prin studiul posibilităților de stocare a energiei termice acumulată în timpul verii în scopul utilizării acesteia în perioadele reci.

Controlul temperaturilor în seră este absolut necesar pentru obținerea unei productivități crescute. Alte condiții de mediu au o influență la fel de mare, umiditatea relativă și concentrația de CO2 fiind două dintre cele mai importante.

Parteneriatul strategic dintre USAMV și SINTEF este o oportunitate bună pentru schimbul de doctoranzi și masteranzi, pentru a-i pregăti într-un mediu de înaltă calitate științifică.

Growth

ClimaGreen

Energy-efficient climate control of a greenhouse for increased productivity

Growth

În România, cultura legumelor se realizează preponderent în câmp sau solarii. Fiind o investiție semnificativă, cultura în sere este încă desul de redusă.

Plant based

Pentru sera de cercetare a USAMV, condițiile climatice regionale reprezintă un impediment în optimizarea factorilor de mediu. Aceasta se datorează în principal temperaturilor ridicate din timpul verii.

Icon

Datele colectate cu ajutorul senzorilor situați în fiecare compartiment și centralizate de către sistemul de automatizare al serei de cercetare au evidențiat în anumite perioade atingerea unor temperaturi interioare de peste 65°C în condițiile de mediu cu temperaturi exterioari de 35°C. În aceste condiții, productivitatea culturii de tomate scade semnificativ. Utilizând tehnologia actuală a serei, în timpul verii nu se pot obține condiții optime pentru acești parametrii.